Kvizi, natečaji in spremljevalni dogodki

Kako zveni GCC

Petek, 12. 3. 2021, 18.00, Zoom

Prijava na https://www.gcc.si/kako-zveni-gcc/

GCC srečanje z MEPI OŠ

Torek, 2. 3. 2021, 17.00, Zoom

Prijava na https://www.gcc.si/gcc-srecanje-z-mepi-os/

Spletno srečanje z DRT in ravnateljem GCC

Petek, 26. 2., 17.00, Zoom

Prijava na https://www.gcc.si/spletno-srecanje-z-drt-in-ravnateljem-gcc/

Nazaj na prvo stran!

Informativni dan 2021

🙂