Ilustracije so delo nekdanje dijakinje Barbare Lipnik

187025646_821517871798169_5033927685977685514_n (3)
bitmapic
cof
cof
path12 (2)
path22
punca pač
punca6
slika1
2

NA DOGODKU BO POTEKALO FOTOGRAFIRANJE IN/ALI SNEMANJE Z NAMENOM PROMOCIJE DOGODKA OZ. POROČANJA O DOGODKU Z vstopom v spletni prostor soglašate z opredeljenimi pogoji. Obdelava osebnih podatkov poteka skladno z veljavnim nacionalnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) ter Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES.