V pripravi za 2022/23!

25%

Ilustracije so delo nekdanje dijakinje Barbare Lipnik

004 (4) – kopija – kopija
004 (2) – kopija – kopija
002 (3) – kopija – kopija
002 (2) – kopija – kopija
001 (3) – kopija – kopija
001 (2) – kopija – kopija

NA DOGODKU BO POTEKALO FOTOGRAFIRANJE IN/ALI SNEMANJE Z NAMENOM PROMOCIJE DOGODKA OZ. POROČANJA O DOGODKU Z vstopom v spletni prostor soglašate z opredeljenimi pogoji. Obdelava osebnih podatkov poteka skladno z veljavnim nacionalnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) ter Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES.