Si že prijavljen na preizkus likovne nadarjenosti?

Devetošolci, ki razmišljate o vpisu v program umetniška gimnazija – likovna smer, morate do 1. marca 2024 oddati prijavo k preizkusu likovne nadarjenosti. Brez tega preizkusa, ki je organiziran enkrat letno, se učenci ne morete prijaviti ali prijave prenesti na ta program, zato priporočamo vsem učencem, ki vidijo umetniško gimnazijo – likovna smer kot eno od možnih izbir nadaljnjega izobraževanja, da se k preizkusu prijavijo. Uspešno opravljen preizkus predstavlja dodatno možnost za vpis in seveda ni obvezujoč.

NA DOGODKU BO POTEKALO FOTOGRAFIRANJE IN/ALI SNEMANJE Z NAMENOM PROMOCIJE DOGODKA OZ. POROČANJA O DOGODKU Z vstopom v spletni prostor soglašate z opredeljenimi pogoji. Obdelava osebnih podatkov poteka skladno z veljavnim nacionalnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) ter Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES. 

Skip to content