Prvi in drugi vpisni krog

Draga osnovnošolka, dragi osnovnošolec,

Znano je minimalno število točk za vpis na Gimnazijo Celje – Center. V 1. krogu so sprejeti učenci, ki so dosegli vsaj:

168 točk na programu GIMNAZIJA,

149 točk na programu UMETNIŠKA GIMNAZIJA,

142 točk na programu PREDŠOLSKA VZGOJA.

 

Tisti, ki izpolnjujete pogoje za vpis, boste tekom naslednjega tedna na dom prejeli pošto s potrdilom o vpisu in sklepom o sprejemu.

Tisti, ki v 1. krogu ne izpolnjujete pogoje za vpis, boste na elektronsko pošto prejeli vabilo, da se v četrtek, 22. 6. 2023, udeležite individualnega razgovora na Gimnaziji Celje – Center, kjer vam bomo predali vse informacije o vpisnem postopku v 2. krogu.

NA DOGODKU BO POTEKALO FOTOGRAFIRANJE IN/ALI SNEMANJE Z NAMENOM PROMOCIJE DOGODKA OZ. POROČANJA O DOGODKU Z vstopom v spletni prostor soglašate z opredeljenimi pogoji. Obdelava osebnih podatkov poteka skladno z veljavnim nacionalnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) ter Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES. 

Skip to content